Hagelin kvar i New York

[2012-11-20] Med anledning av sin axelskada väljer Carl Hagelin att utnyttja sin option att säga upp avtalet per den 8:e december. Hagelin kommer vara kvar i New York och fortsätta sin rehab för att inte riskera att förvärra skadan.

Kommentar från Per Nygårds
- Det är givetvis otroligt beklagligt för oss men framför allt för Calle att han råkade ut för den här skadan. De matcher han hann göra för oss har man verkligen kunnat se vilken moderklubb Calle har.

Samtidigt så är det så här i idrotten, man råkar ut för skador och det är inte så mycket man kan göra förutom att beklaga. Vi vill tacka Calle för allt det positiva han bidragit med såväl på is som vid sidan om och vi önskar honom ett snabbt tillfriskande.


Share |