Svenska Spel
Start

Tack till Er

Publicerad: 2017-02-09 15:29

Stort tack till de partners och supporters som var med och bjöd på den frian entrén under onsdagens Hockeymanifestation. Utan er insats hade genomförandet ej varit möjlig. Stort tack även till de cirka 3100 personerna som var på plats i Scaniarinken.

 
Christer Kronblad
SödertäljeSK
christer.kronblad@sodertaljesk.se
 

Copyright © 1902-2017 Södertälje Sportklubb

Telefon: 08-554 206 50

Fax: 08-550 120 25

Box 26

151 21 Södertälje

Produktion och drift: Sports Editing Sweden AB