Tack till Er

9 februari 2017 15:29

Stort tack till de partners och supporters som var med och bjöd på den frian entrén under onsdagens Hockeymanifestation. Utan er insats hade genomförandet ej varit möjlig. Stort tack även till de cirka 3100 personerna som var på plats i Scaniarinken.