Intervju med junioransvarig

18 maj 2017 13:59

Vi stämde träff med SSKs junioransvarige, Stefan Gustafsson, för att prata om juniorverksamheten, sportråd, nyförvärv och nya kontrakt på juniorsidan med mera.