Ursäkta röran, tågspåren byggs om – SSK lotsar dig rätt under tiden: "Fråga våra värdar om något är tveksamt"

13 april 2018 15:00

Nu byggs nya möjligheter för tågen i Södertälje. Under perioden maj till augusti kommer därför tågtrafiken stängas av mellan Södertälje centrum och Södertälje hamn och ersättas med busstrafik. Men ingen fara – SSK lotsar dig rätt i byggröran och kommer tillsammans med Telge Tillväxt och MTR bemanna stationerna med informationsvärdar under hela perioden.


– Det här är ett unikt samarbete och en win-win för alla parter, säger SSK:s klubbdirektör Mats Pernhem.

Nya spår och bredare plattformar med tak. Nu bygger trafikeverket nya möjligheter för framtidens tågtrafik i Södertälje centrum. Under byggtiden 30 april till 19 augusti kommer därmed tågtrafiken att stängas av mellan Södertälje centrum och Södertälje hamn.

Ersättningsbussar kommer under perioden sättas in mellan Södertälje centrum och Östertälje, där en temporär träplattform kommer att användas för på- och avstigning av pendeltågen.

– För resenärerna råder vi dem att planera resan i god tid, gå till rätt plattform och fråga våra värdar om något är tveksamt, säger Mahsa Eshghinejad, stationschef MTR.

SSK-TV: Praktisk info och utförligare råd till resenärer med MTR:s stationschef här

Under byggperioden kommer stationerna i Södertälje centrum och Östertälje bemannas med informationsvärdar via ett samarbetsprojekt mellan Södertälje Sportklubb, Telge Tillväxt och MTR.

– Det här är ett unikt samarbete och en win-win för alla parter. Förutom en trygghet för resenärerna skapar det nya jobbtillfällen i Södertälje och är en bra chans för SSK att ta ansvar för och bidra till lokalsamhället på ännu ett plan, säger SSK:s klubbdirektör Mats Pernhem.

Förutom bemanning av informationsvärdar kommer SSK även bidra med flera trygghetsskapande aktiviteter under perioden då spelare från SSK:s a-lag och kommer finnas på plats vid stationerna.

– Vi vill se om det är lättare att nå fram med rätt information både om resultatet när ombyggnaden i Södertälje är klar och stöket under tiden om vi samarbetar med Södertälje Sportklubb som redan har starka relationer bland medborgarna. Dessutom få vi en chans att ge tillbaka till lokalsamhället där vi finns och visa upp hur det är att arbeta i kollektivtrafiken för ungdomar som vill ha jobb, säger Jan Magnusson, evenemangsansvarig på MTR som ansvarar för samarbetet.

SSK-TV: Janne Magnusson på MTR om samarbetet med SSK

MTR ansvarar för utbildning av alla som deltar och ger Södertälje Sportklubb, SSK, ersättning för de timmar de har informatörer på plats. SSK ställer upp med samordning av spelare och personal från klubben, men också för samordningen med Telge Tillväxt som bidrar med flera deltagare.

Bland annat kommer SSK-spelare finnas på plats vid ett informationsmöte som arrangeras i Södertälje centrum mellan stationshus och plattform tisdagen 24 april kl 16:00-19:00 samt på Valborgsmässoafton då SSK även kommer bjuda på gratis korv med bröd.

Vid informationsmötet 24 april är resenärer välkomna att komma förbi och ställa sina frågor till de olika representanterna från MTR, Trafikverket och Södertälje kommun som deltar på mötet. Bemanningen av informationsvärdar kommer att skapa ca 30-40 nya arbetstillfällen i Södertälje. Många av dessa kommer att bemannas via Telge Tillväxt.

– Det är fantastiskt roligt att vi kan få till det här samarbetet. Som gammal SSK:are själv är det roligt bara att få förfrågan, och det ger stora möjligheter för våra ungdomar som har lokalkännedomen och som kan skaffa sig ännu en rad på Cv:t . Jag ser bara win-win för alla parter, Peter Larsson, Telge Tillväxt.

SSK-TV: Peter Larsson från Telge Tillväxt om samarbetet.

Fakta: Ombyggnaden av spår och stationen i Södertälje centrum I Södertälje centrum kommer Trafikverket utföra ett signal-, spår-, växel-och plattformsarbete. Plattformsarbetet innebär breddning av plattform samt att båda plattformarna helt förses med tak. Arbetet kommer att pågå från 30 april till 19 augusti (måndag kl. 00:00 till söndag kl. 24:00). Detta innebär att sträckan Södertälje centrum-Södertälje hamn är avstängd under hela perioden. Utöver det kommer sträckan Östertälje-Södertälje centrum vara helt avstängd nattetid under arbetets sista vecka: 12 augusti (natt mot söndag) kl. 00:00-05:00 samt 12-19 augusti (natt mot måndag-söndag) kl. 23:30-04:30.

Så påverkas pendeltågen: • Tågen är inställda mellan Södertälje centrum och Södertälje hamn, vänder i Södertälje hamn under hela perioden.

• Under nätterna sista veckan när det är avstängt mellan Östertälje och Södertälje centrum är enstaka avgångar på linje 48 (Gnesta) inställda och ersätts med buss som går Östertälje-Södertälje centrum-Södertälje hamn-Södertälje syd-Järna-Mölnbo-Gnesta (i båda riktningar). Övriga tåg (ej linje 48) vänder i Östertälje.

• Före midsommar kommer enstaka tåg vara inställda mellan Tumba-Södertälje centrum.

Så går ersättningsbussarna: Bussar ersätter med två linjer på olika sträckor. Observera att bussarna är direktbussar som inte gör några ytterligare uppehåll efter vägen.

• Buss 40S går mellan Östertälje och Södertälje centrum i båda riktningar.

• Buss 48G går mellan Södertälje centrum och Södertälje syd i båda riktningar.

• Bussarna är låggolvade. Ej tillåtet att medta cykel på ersättningsbussarna.

Så fungerar det vid träplattformen i Östertälje: Under avstängningen kommer den träplattform som under våren byggs i Östertälje att används, detta eftersom stationshuset i Östertälje inte har kapacitet för att klara av mängden resenärer i båda riktningar som kommer kliva av/på i Östertälje under avstängningen. För att förenkla för resenärerna kommer användandet av träplattform följa resandemönstret. Från trafikstart fram till kl. 13:10 används träplattformen för resande som ska mot Stockholm City (resande mot Södertälje hamn använder ordinarie plattform). Sista norrgående tåg att gå från träplattformen är tåg 2238. Från kl. 13:10 och trafikdygnet ut används träplattformen föravstigande från Stockholm City samt resenärer mot Södertälje hamn. Första södergående tåg att stanna vid träplattformen är tåg 2935.

Informationsmöte för resenärer 24 april: Ett informationsmöte arrangeras i Södertälje centrum mellan stationshus och plattform tisdagen 24 april kl 16:00-19:00. På mötet kommer MTR Pendeltågen delta tillsammans med Södertälje kommun, Trafikverket och spelare från Södertälje Sportklubb. Informationsmötet riktar sig till boende i Södertälje och sker i form av drop in. Resenärer är välkomna att komma förbi och ställa sina frågor till de olika representanterna som deltar på mötet.

Viktigt att tänka på för resenärer i samband med spårombyggnaden:

• Ersättningsbussar går mellan Södertälje centrum och Östertälje samt mellan Södertälje centrum och Södertälje syd.

• Inga ersättningsbussar går mellan Södertälje centrum och Södertälje hamn. Ordinarie SL-trafik gäller på den sträckan.

• Resenärer på linje 48: Byte till/från pendeltågslinje 48, Gnesta, till linje 40/41 sker som vanligt i Södertälje hamn. (undantaget är enstaka avgångar nattetid sista veckan då buss ersätter från Östertälje).

• Träplattformen i Östertälje används för resenärsutbyte: från trafikstart fram till kl. 13:10 för resande mot Stockholm City, från kl. 13:10 och trafikdygnet ut för resande mot Södertälje hamn (avstigande som kommer från Stockholm City).

• Inga cyklar tillåtna ombord på ersättningsbussarna. • Under de nätter (sista veckan) då det är avstängt mellan Östertälje och Södertälje centrum används inte träplattformen, utan allt resandeutbyte sker från ordinarie plattform.

• Längre restid och fler byten än normalt.

• Resenärer bör söka sin resa i sökverktyget på sl.se eller sl-appen för bästa resalternativ.

• Förändringen sker på grund av att Trafikverket utför ett banarbete samt plattformsarbete.