Christer Åberg omvald som ordförande i Södertälje Sportklubb

17 juni 2021 13:24

Under onsdagskvällen hölls det årsmöte via teams i Södertälje Sportklubb. Mötet gick på valberedningens förslag där Christer Åberg valdes om som ordförande.


Årsmötet valde följande styrelse:

Christer Åberg, ordförande omvald till 2022

Tre styrelseledamöter för en tid av två år:

Ledamot Thomas Engdahl, omval 2 år

Ledamot Erica Adelbertson, omval 2 år

Ledamot Kenth Eldebrink, omval 2 år

En styrelseledamot för en tid av ett år:

Ledamot Anders Eldebrink, omval 1 år

Ledamöter med kvarstående mandattid till 2022:

Ledamot Peter Onstrand

Ledamot Mikael Wallteg

Ledamot Stefan Palmgren

Ledamot Lars-Åke Månsson

Som valberedning till 2022 valdes:

Mats Johansson

Anders Taberman

Per Lindius

Ta del av verksamhetsberättelsen här.