Med anledning av händelserna vid matchen mellan Södertälje Sportklubb och Djurgårdens IF den 24 november 2023
Publicerad: 2024-01-24

Bakgrund

Matchen mellan Södertälje Sportklubb och Djurgårdens IF den 24 november 2023 avbröts på grund av att pyroteknik antändes och att en mindre gruppering av bortasupportrar störde ordningen till den grad att säkerheten inte kunde garanteras för övriga besökare i arenan. Beslut fattades av den grupp med ansvar för säkerheten kring matchen – matchmötet – att arenan skulle tömmas på all publik och matchen slutföras därefter.

Slutsats

Vi i SSK kan konstatera att planeringen inför och genomförandet av matchen ur ett säkerhetsperspektiv inte klandrats i vare sig delegatrapport eller vid uppföljande möten med ligaorganisation, Svenska Ishockeyförbundet eller Polisen. Polisen har bekräftat att arrangemanget genomfördes i enlighet med de tillstånd som Rättsenheten givit för genomförandet.

SSK tycker att det är olyckligt att det saknas transparens i de beslut som fattats av Svenska ishockeyförbundets tävlingsnämnd där inte alla berörda parter får ta del av besluten. Vi anser vidare att det är av stor vikt för trovärdighet och tillit till systemet att det föreligger full transparens i ärenden av denna dignitet då det påverkar ett stort antal individer och organisationer inom ishockeyn.

SSK har efter att ha inhämtat - för klubben - tillgänglig information kring händelsen kommit till följande slutsatser:

- att det är händelser som SSK inte har någon del i eller ensam kontroll över. 

- att händelserna är onormala eller var oförutsebara.

- att händelserna medfört ett oöverstigligt hinder för SSK att fullfölja sina åtaganden helt eller delvis.

- att händelserna som ledde till att arenan tömdes på publik inte kan lastas SSK som arrangör.

- att SSK därmed inte kan ställas som ansvariga för att utge ersättning eller kompensation.

- att DIF, enligt praxis, ska ersätta SSK för den skadegörelse som skedde på bortasektionen.

Vad händer framåt?

SSK är lika besvikna över den uppkomna situationen som alla besökare som var där för att uppleva ett rivalmöte med en fantastisk inramning. Vi arbetar nu oerhört noggrant för att kunna genomföra den kommande matchen lagen emellan den 23 februari 2024 med supportrar till båda lagen i arenan. Vår plan och ambition är att vi ska få uppleva en inramning så som det är tänkt när två historiska klubbar i svensk ishockey möts, med både hemma- som bortasupportrar. Men säkerheten kommer vara i fokus och därmed kommer det vara dedikerade parkeringar och gångvägar till arenan för bortasupportrar, en mer avskild bortasektion för både sitt- och ståplats och en större polisnärvaro. Vi hoppas på en publikfest till matchen mellan SSK och Djurgården i nästa rivalmöte live i Scaniarinken!

SSK kommer att aktivt deltaga tillsammans med övriga klubbar och HA:s ligaorganisation i arbetet med syfte att preventivt arbeta mot liknande ordningsstörningar, men också hanteringen av dessa om dom trots allt uppstår samt driva frågan om transparens i den här typen av ärenden mot Svenska ishockeyförbundet.

Avslutningsvis hoppas vi att vi tillsammans kan skapa många tillfällen med magisk stämning i arenan under resten av säsongen där hemmalaget lyfts fram emot nya segrar. Det kommer också att bjudas på två gratismatcher under närmaste veckorna där vi hoppas på stor uppslutning. Närmast nu ikväll mot Almtuna, och sedan har vi årets inplanerade Hockeyfest den 16 februari vid matchen mot Västervik.

HUVUDPARTNERS
CSR-PARTNERS