Inte ensam aldrig glömd!

3 juni 2020 17:00

SSK står upp i kampen mot sexuella övergrepp och stöttar projektet "Inte ensam aldrig glömd" - gör det du också!


Tillsammans för varje barns rätt att vara barn

Vi behöver tillsammans belysa problematiken och ta ställning mot sexuella övergrepp mot barn! ALLA barn har rätt att vara barn men tyävärr är det fortfande många barn som utsätts och far illa. Projektet Inte Ensam Aldrig Glömd stöttar barn, unga och vuxna som har utsatts för sexuella övergrepp och/eller lider av psykisk ohälsa.

Nu kan DU också vara med och ta ställning på ett enkelt sätt genom att klicka hem en T-shirt i SSK-färger. Överskottet skänks dessutom till klubben.

Köp din tröja HÄR!