Inte i vår arena!

16 maj 2021 12:33

Mäns våld mot kvinnor är aldrig okej och med anledning av det startar vi nu projektet "Inte i vår arena". Vi är väldigt stolta och tacksamma att vårt samarbete med Södertäljejourerna fortsätter och att vi tillsammans kan skapa förändring.


Som vi alla känner till så är mäns våld mot kvinnor ett aktuellt ämne. Detta berör oss alla då vi är en del av kulturen i samhället. Så med anledning av det så starar vi i Södertälje Sportklubb projektet ”Inte i vår arena” som syftar till att medvetandegöra frågan och utveckla våra handlingar och beteenden. I det här sammanhanget är kultur ett samlingsord för inställningar, attityder och beteenden. Vi har under det senaste året samarbetat med Södertäljejourerna som gör ett fantastiskt arbete här i Södertälje och vi är tacksamma och stolta över att få fortsätta arbetet tillsammans med dem även i detta projekt. Ni kan läsa mer om deras viktiga verksamhet här.

Vi har ett stort ansvar för de 500 barn och ungdomar som spenderar sin fritid hos oss och vilka värderingar de får med sig framåt i livet. Därför är det viktigt att vi alltid är medvetna om våra handlingar och förstår att både när vi agerar och när vi inte agerar så är vi förebilder. Inom ämnet finns det utrymme för utveckling. Hos oss är det viktigt att vi reflekterar tillsammans över det som sker, respekterar varandra även om vi tycker olika och agerar när vi behöver.

Förutom vår viktiga barn- och ungdomsverksamhet har vi även en kultur som finns och syns i våra sociala medier såsom Instagram, Facebook och Twitter som självklart också inkluderas i dessa värderingar. Våra stora matchevenemang ska vara en arena som genomsyras av trygghet. Vi behöver tillsammans skapa en miljö där vi kan växa och bli riktigt bra förebilder. Mäns våld mot kvinnor är aldrig okej.

Med detta vill vi även skicka en uppmaning till våra idrottskollegor i Södertälje och runtom i landet, ta ställning i frågan ni också! Det är dags att vi tillsammans använder våra stora plattformar och starka röster för att göra skillnad.