Styrelse

Södertälje Sportklubb - Styrelsen

Ordförande, Christer Åberg

Ledamot, Peter Onstrand

Ledamot, Mikael Wallteg

Ledamot, Lars-Åke Månsson

Ledamot, Stefan Palmgren

Ledamot, Thomas Engdahl

Ledamot, Anders Eldebrink 

Ledamot, Erica Adelbertson

Ledamot, Kenth Eldebrink

Bo Jonsson, Revisor
Leif Karlsson, Revisor              
Jim Pettersson, Revisorssuppleant                
Håkan Hagström, Revisorssuppleant

Valberedning
Mats Johansson, Per Lindius samt Anders Taberman (sammankallande).
Kontakt med valberedningen sker via e-post [email protected]
Eventuella förslag till valberedningen på styrelsemedlemmar ska av medlem i föreningen inkomma senast per den 15/3.