Styrelse

Södertälje Sportklubb - Styrelsen

Catharina Elmsäter-Svärd, Ordförande
Patrik Walle, Ledamot             
Håkan Söderberg, Ledamot  
Mikael Wallteg, Ledamot
Joakim Gustafsson, Ledamot                            
Peter Onstrand, Ledamot
Firial Saado, Ledamot
Per Hallberg, Ledamot

Bo Jonsson, Revisor
Leif Karlsson, Revisor              
Jim Pettersson, Revisorssuppleant                
Håkan Hagtröm, Revisorssuppleant

Valberedning
Lisa Jardefalk, Per Lindius samt Anders Taberman (sammankallande).
Kontakt med valberedningen sker via e-post [email protected]
Eventuella förslag till valberedningen på styrelsemedlemmar ska av medlem i föreningen inkomma senast per den 15/3.