Styrelse

Södertälje Sportklubb - Styrelsen 2018-2019

Ordförande: Catharina Elmsäter-Svärd

Ledamot: Per Hallberg,

Ledamot: Joakim Gustafsson,

Ledamot: Stefan Palmgren,

Ledamot: Lars-Åke Månsson,

Ledamot: Peter Onstrand

Ledamot: Firial Saado

Ledamot: Mikael Wallteg

Bo Jonsson, Revisor
Leif Karlsson, Revisor              
Jim Pettersson, Revisorssuppleant                
Håkan Hagtröm, Revisorssuppleant

Valberedning
Lisa Jardefalk, Per Lindius samt Anders Taberman (sammankallande).
Kontakt med valberedningen sker via e-post [email protected]
Eventuella förslag till valberedningen på styrelsemedlemmar ska av medlem i föreningen inkomma senast per den 15/3.