Styrelse

Södertälje Sportklubb - Styrelsen 2019-2020

Ordförande, Christer Åberg

Ledamot, Peter Onstrand

Ledamot, Mikael Wallteg

Ledamot, Thomas Engdahl

Ledamot, Mikael Samuelsson

Ledamot, Erica Adelbertson

Ledamot, Kenth Eldebrink

Bo Jonsson, Revisor
Leif Karlsson, Revisor              
Jim Pettersson, Revisorssuppleant                
Håkan Hagström, Revisorssuppleant

Valberedning
Lisa Jardefalk, Per Lindius samt Anders Taberman (sammankallande).
Kontakt med valberedningen sker via e-post [email protected]
Eventuella förslag till valberedningen på styrelsemedlemmar ska av medlem i föreningen inkomma senast per den 15/3.