Styrelse

Södertälje Sportklubb - Styrelsen

Ordförande, Peter Onstrand

Vice ordförande, Stefan Palmgren

Ledamot, Åsa Elfving

Ledamot, Lars-Åke Månsson

Ledamot, Thomas Engdahl

Ledamot, Anders Eldebrink 

Ledamot, Erica Adelbertsson

Ledamot, Kenth Eldebrink

 

Hedersordförande, Nils Andersson

 

Revisorer

MAZARS Revsionsbyrå, huvudrevisor
Leif Karlsson, Revisor              
Jim Pettersson, Revisorssuppleant                
Håkan Hagström, Revisorssuppleant

Valberedning
Mats Johansson (sammankallande), Per Lindius, Anders Taberman och Simon Schönning.


Kontakt med valberedningen sker via e-post [email protected].
Eventuella förslag till valberedningen på styrelsemedlemmar ska av medlem i föreningen inkomma senast per den 15 mars.