Föreningen Gamla SSK

 

FÖRENINGEN GAMLA SSK-ARE – Sveriges äldsta stödförening

Föreningen grundades den 27 november 1936, då ett antal SSK-supporters
träffades och beslutade att starta en förening för sådana som gillade Södertälje Sportklubb. En interimsstyrelse tillsattes.

Den 25 augusti 1937 bildades föreningen Gamla SSK-are med sin första valda styrelse: Ordförande Carl Abrahamsson, sekreterare Eric Andersson, kassör Jonny Johansson. Föreningens uppgift är att uppehålla kontakten och verka för ett gott kamratskap mellan medlemmarna och spelare samt ha en god relation med moderföreningen Södertälje Sportklubb.

För att bli medlem i Gamla SSK-are krävs att man varit medlem i moderföreningen Södertälje SK i minst 10 år. Man kan också bli invald som medlem, om man varit idrottsman i annan förening.
Den som vill bli medlem fyller i en enkel ansökningsblankett, som sedan lämnas till styrelsen för beslut. Medlemsavgiften är för närvarande 150 kr per år.

Föreningen har allt sedan dess tillkomst på ett förtjänstfullt sätt tillvaratagit såväl medlemmarnas som Södertälje Sportklubbs intressen och utgör ett värdefullt stöd för dagens SSK.

Föreningens verksamhet består bl.a. av att vissa medlemmar säljer Bingolotter och Sverigelotter på olika ställen i Södertälje. Vi utför också andra uppdrag, som ger pengar till föreningen, t.ex. skötsel av garderober och parkeringsplatser vid olika sammankomster o.s.v.

Gamla SSK-are har ett eget rum intill pressläktaren i SCANIARINKEN. Där träffas vi före matcher och i periodpauser för att ta en fika och träffa andra medlemmar och andra Sportklubbskamrater.

Om du vill ansöka om medlemskap, kontaktar du någon i styrelsen, se nedan.

VÄLKOMMEN!!

Styrelsen år 2020-2021:

    Ordförande Börje Hellqwist, tel 070-8884426

    Sekreterare Tomas Axelsson, tel 070-5129143

    Kassör Annicka Hellströmer, tel 070-6008399

    Vice ordf. och klubbmästare Göran Söderberg, tel 070-5661792

    Vice sekr. Nils Asplund, tel 070-3458401

    Ledamot Göran Andersson, tel 070-5287313

    Ledamot Kenneth Lindblad, tel 070-6724280

    Hedersordföranden Jim Pettersson och Arne Norman

Information kring Hockeymanifestationen