LIU kill i samarbete med Järna SK

Hockeygymnasium Järna i samarbete med SSK


Vad händer i Järna?
• Ny ishall byggs 2020 i etapp 1
- Innefattar nya fräscha omklädningsrum utöver en ny ishall
• Etapp 2 byggs 2021
- Innefattar ett nytt gym som står redo för säsongen 2021-2022
• Hockeygymnasium startar upp 2020
• Sportchef anställs på heltid 2020


Målbild som klubb
 Ungdom
- Öka antalet barn som börjar och fortsätter med ishockey. - Växa
- Skapa förutsättningar för en elitutbildning. - Utbildning
- Värna om en sund miljö. - Trygghet och utveckling  Junior
- I samarbete med SSK värna om att alla spelare kan stanna i regionen. - För alla
- Jobba med en elitutbildning. - Utbildning
- Skapa förutsättningar för en personlig utveckling. - Trygghet och utveckling  Senior
- Två representationslag med spelare från regionen. - För alla
- Utbildningen i fokus. - Utbildning
- Ge yngre spelare chansen. - Utveckling

Juniorverksamheten
• Hur skapar vi en plattform för alla, utbildning och goda möjligheter till utveckling?
- I samarbete med SSK ser vi över varje årskull inför gymnasievalet. Fångar upp alla spelare i regionen för att kunna fortsätta spela och utvecklas på hemmaplan.
- I samarbete mellan sportsligt ansvariga i SSK och Järna byggs en utbildning som ger goda förutsättningar i båda klubbarna.
- Sportsligt ansvarig i Järna kvalitetssäkrar utbildning i klubben och jobbar med de individuella delarna som leder till individernas utveckling.


Samarbetet JSK och SSK
• Hur kommer samarbetet se ut?
- Kontakt kring HG-intaget och spelarna i regionen. Fånga upp spelarna i närområdet för en bra utbildning och trygghet hemma.
- Kontakt mellan klubbarna. Sportchef i JSK och tränarna i SSK håller en löpande kontakt om spelare, utvecklingsplan osv.
- SSKs tränare medverkar i x antal HG träningar under säsongen. För att se spelarna på plats samt löpande kunna säkerställa utbildningsplanen tillsammans med JSK.
- Löpande kontakt kring övergångar/utlåningar mellan klubbarna. I båda riktningarna beroende på utveckling, skadesituation i trupperna osv.

Målbild J18 och J20
• Primära mål
- Utbilda spelare som kan gå vidare till högre nivå alternativt större klubb
• Sekundära mål
- Avancera till J18 elit
- Avancera till J20 elit

LIU i Järna
• Förutsättningar för skolan
- Antagen på någon av skolorna, Torekällgymnasiet eller Täljegymnasiet.
- Deltar på morgonträningen.
- Deltar på skolans teorilektioner.
• Info
- Träningen leds av Jimmy Wedberg.
- Träning måndag och onsdag. 08.00-09.00 måndag och 09.00-10.00 onsdag.
- Transport med buss till skolan ca 40min efter avslutat ispass.

Söka LIU i Järna
• Att söka till LIU i Järna gör du genom att söka dig till en av skolorna som vi samarbetar med samt kontakta Järna SK. Vid antagningen till gymnasiet gör du sedan ett val att träna på morgonen. Är du antagen till någon av skolorna så kan du göra valet att träna ishockey på morgonen.


• Din kontaktperson för att gå LIU är Järnas sportchef, Jimmy Wedberg.
• Under december/januari kommer Järna anordna en öppen try-out där ni är välkomna att testa. Mer info om detta kommer komma ut på Järna SK hemsida.

Info gällande skolorna
• Täljegymnasiet
- Ekonomiprogrammet, naturvetenskapsprogrammet, teknikprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet.
• Torekällgymnasiet
- Bygg och anläggningsprogrammet, el och energiprogrammet, VVS och fastighetsprogrammet och fordons- och transportprogrammet (startade inte 2020 pga få sökande).

Info gällande skolval
Observera att datumen nedan är de som gäller Stockholms län 2021, skillnader mellan distrikt förekommer.
• Januari-Februari
14 januari-15 februari – gymnasieantagning är öppen
• April-Maj
15 april – gymnasieantagningen öppnas och visar antagningsresultat
15 april-17 maj – hemsidan öppnas för omval
• Juli-Augusti
Slutligt antagningsbesked 1 juli på elevens egen sida Reservantagning 1 i slutet av juli Reservantagning 2 i början av augusti

Kontaktperson
För mer information gällande Järna SK eller HG i Järna så kontaktar ni sportchef Jimmy Wedberg.
070-786 54 88
[email protected]