LIU kill i samarbete med Järna SK

Hockeygymnasium i Järna i samarbete med SSK

Vi ser i regionen att många spelare lämnar för att ha möjlighet att utöva sin idrott kombinerat med studier på heltid. Detta vill vi ändra på genom att erbjuda elever/spelare på ett mycket bredare plan, att utöva sin idrott.

Södertälje är den naturliga dragningskraften under U16 året och vårat gemensamma mål är att få så många från den egna regionen som möjligt, att ta en plats i Södertäljes NIU. Men vi ser också att konkurrensen är hård och att bara ett fåtal av regionens ungdomar får ett JA i sin ansökan. För att kunna erbjuda spelare som ej tar en plats i NIU men som ändå tycker väldigt mycket om ishockey, vill vi starta ett LIU där eleverna har samma förutsättningar som NIU eleverna.

Önskan med denna verksamhet är att:

  • behålla gemenskap och syfte för spelarna i regionen.
  • kunna erbjuda bra hockeykunskap för en mycket bredare grupp hockeyutövare.
  • Föra in spelare till SSK J 20 superelit som oftast bara består av NIU elever.

Visionen med ett samarbete av detta slag skall vara ett första steg i att knyta samman klubbarna i samma kommun och samtidigt stärka utövandet i regionen.

Vi ser även, en stor vinning i att spelarna från regionen får ytterligare 3 år där de kan bo kvar hemma, umgås med sina vänner och kompisar som tidigare samt fortsatt kunna stöttas av sina nära och kära.

Som det är nu, så söker sig många 16 åringar sig ut i landet, flyttar hemifrån tidigt (med allt vad det innebär) bort från familj och vänner, för att kunna fortsätta mot sin dröm som ishockeyutövare.

 

JSK vill erbjuda morgonträningar på samma tider som SSK erbjuder.

En förutsättning för att det skall fungera för eleverna, är att de väljer en linje som omfattas av SSK s NIU linjer.

 

Skolorna man kan söka är följande:

- Torekällgymnasiumet

- Täljegymnasiumet

 

Träningstiderna är lagda till måndag och onsdag kl 0800-0900. (Samma som NIU fast i Järna ishall) Efter dessa pass så ordnas det med transport till respektive skola.

 

Möjligheten vänder sig till elever och spelare som har ambition att träna mer än bara kvälls träningarna.

 

Istiderna under säsong kommer ha individuell inriktning.

Under icke is säsong kommer vi bedriva fysträning med gren specifik fys.

Spelarna kommer under året erbjudas individuella spelarsamtal med sina tränare där man gemensamt lägger individuella utvecklingsplaner som skall spegla morgon träningarna.

 

Frågor ring:

Sportchef JSK Ishockey

Mikael Neideman                                         

0708 550 982                                                

 

                                 Verksamhetsplan

MÅLGRUPP   

Vi söker elever som vill kunna utöva sin idrott även på dagtid. De kommer följa NIU eleverna och erhålla 200 poäng i sitt specialämne.

De slutför sina 200 poäng under andra läsåret. Läsår 3 erbjuds de att delta i träningen utan betyg då tillsammans med årskurs 1 och 2.

KVALITET

Verksamheten skall i möjligaste mån spegla SSK s verksamhet och kvalitetssäkras med verksamhetsplaner på årsbasis som stäms av med NIU ansvarig.

LEDARE

JSK förbinder sig att tillhandahålla behörig tränare/instruktörer minst BU2 eller JS1

För varje elevs hela skolgång (minst 2 år)

Förnärvarande är det Mikael Neideman nivå ETU som är huvudinstruktör

Vikarie Michael Hermansson

TRANSPORTER

Transporter från morgon träning till skola ombesörjes av Södertälje kommun (Andreas Lindbäck)

 

SPELPLATSER

Spelarna bereds möjlighet att delta i seriespel med föreningens j18, j20 och seniorlag.