Information angående utvärdering av den gångna säsongen samt nuläge för ekonomi och förutsättningar för kommande säsong

12 april 2019 08:45

Säsongen 2018/2019 blev inte som vi tänkt och och målsättningen för herrlaget i Hockeyallsvenskan missades – med ett ekonomiskt minusresultat som följd. Här följer en information angående den sportsliga utvärderingen som gjorts samt information kring ekonomi och förutsättningar inför nästa säsong.


SE ÄVEN: Studio SSK: Direktsändning från Scaniarinken med senaste nytt om lagbygget – seniorkontrakt till Lucas Feuk: "Jag är jätteglad"

Ekonomiskt resultat och förutsättningar för kommande säsong

• Ekonomiskt nuläge:

Föreningens ekonomi är både omfattande och komplex, men några saker är värt att särskilt belysa för att beskriva det ekonomiska nuläget efter en säsong där herrlaget tyvärr inte alls nådde det sportsligt uppsatta målet i Hockeyallsvenskan.

De budgeterade intäkterna från biljett, kiosk- och restaurangverksamheten och att vi inte nådde slutspel för a-laget har påverkat omsättningen negativt med cirka två miljoner kronor. Dessutom har vi uteblivna annonsintäkter från den planerade utomhusskärmen som på grund av byggtekniska skäl ännu inte har kommit upp. Något som har påverkat intäkterna negativt med uppskattningsvis en miljon kronor. Detta i kombination med en redan underfinansierad budget, som beslutats av en enig styrelse med motiveringen att en uppnådd sportslig målsättning bland annat skulle ge ökade intäkter från partner, gav i slutändan ett negativt resultat som riskerade att äventyra kommande säsongs elitlicens.

• Ekonomiska åtgärder som vidtagits under och efter säsong:

När det under säsongen stod klart att ekonomin riskerade att hamna i kraftig obalans påbörjades arbetet med att upprätta en åtgärdsplan med målsättningen att undvika ett negativt resultat i den storleksordning som skulle riskera gällande krav för elitlicensen. Mycket hårt arbete den senaste tiden har resulterat i att vi nu ändå ser lite ljus i tunneln. Åtgärderna har bland annat inneburit sänkta kostnader för innevarande år och i kombination med att några partners har bidragit ekonomiskt på ett positivt sätt har vi skapat en förbättrad situation.

• Förutsättningar inför nästa säsong ang spelarbudget och organisation kring herrlaget:

Kommande säsong riskerar naturligtvis att påverkas negativt av årets ekonomiska resultat. En preliminär bedömning är dock att nedlagt arbete och vidtagna åtgärder ändå ska ge relativt bra ekonomiska förutsättningar för kommande säsong. Spelarbudgeten för 19/20 kommer inte att vara fullt så stark som den gångna säsongen, men kommer ändå vara klart konkurrenskraftig i Hockeyallsvenskan. Vidare pågår det årliga arbetet med att se över vilka eventuella ytterligare resurser som efter utvärderingen, sportsligt läge och ekonomi finns tillgängliga att använda för förändring avseende organisationen kring SSK:s elitverksamhet.

• Nuläge övriga verksamheten:

Planeringen för kommande säsong är i full gång sedan ett bra tag tillbaka såväl inom SSK ungdom som för juniorverksamheten, vilket bland annat innebär rekrytering av alla ledare och tränaruppdrag. Bara inom SSK Ungdom har vi ca 150 ideella ledare. Satsningen på SSK tjejhockey fortsätter också och där arbetar vi nu hårt avseende rekrytering av ledare/tränare för kommande säsong. Damlaget avslutar för övrigt sin säsong kommande helg med en turnering i Linköping. Vi är även glada att vi kommer kunna sjösätta den efterlängtade satsningen på ett hockeygymnasium med inriktning för tjejer den kommande säsongen. Planering och rekrytering sker också inom SSK:s kontsåkningsverksamhet.

Mats Pernhem, klubbdirektör

Sportslig utvärdering av säsongen 2018/2019

Följande är exempel på punkter som framkommit i den sportsliga utvärderingsprocessen och som den sportsliga organisationen kring a-laget ska jobba med att förbättra inför kommande säsong. Självklart finns det fler faktorer som spelar in och hela utvärderingen kan av olika anledningar inte kommuniceras externt.

• Skador

Exempelvis totalt 130 missade matcher på sju ordinarie backar. Orsak och verkan. Utvärdering av vad skadorna beror på och vad som kan göras för att minimera dessa.

• Släppa in färre mål

151 insläppta mål är för många. Spelet utan puck och målvaktsspelet måste förbättras.

• Putsning av spelidén

Små justeringar på flera delar i spelet kan ge en betydligt tryggare och stabilare grund och helhet. Ett exempel är hårdare press i egen zon för att snabbare få stopp och återvinna puck.

• Rekrytering av spelare Ännu större noggrannhet vid rekrytering. Spelare som är beredda att göra jobbet fullt ut, i både spelet med och utan puck. Bli ännu noggrannare med att rekrytera spelare utifrån spelidén.

• Grupprocessen

Ta lärdomar av hur hantering av hur flertalet skador påverkar gruppen och se till att inte hamna i ett läge med för stor trupp vilket kan skapa oro och osäkerhet istället för att ”det är vi som ska göra det”. Exempelvis snabbt kunna erbjuda andra alternativ för spelare som ej tar plats.

• Positiva utvecklingsmiljön

Våga fortsätta med den positiva utvecklingsmiljön som ger möjligheter och verktyg för spelare att ta nästa steg. Utveckla prestationsklimatet som lag ännu mer.

• Organisation runt laget

Viktigt att bygga en stark organisation som grundplatta.

Sportrådet

Informationen kommer att utvecklas och kommenteras i sändningen från Studio SSK kl 13.00 i eftermmiddag. Se sändningen här!