SSK stänger av backen Jonas Liwing efter oacceptabel händelse

26 februari 2018 09:04

Backen Jonas Liwing tas omedelbart ur träning och match tills vidare.


Detta efter att han vid en händelse natten mot söndag under alkoholpåverkan gripits av polis och nu delgivits misstanke om brott i form av misshandel.

– Även om omständigheterna ännu är något oklara är det uppenbart att det rör sig om en oacceptabel händelse som bryter mot vår värdegrund, säger klubbdirektör Mats Pernhem.

SSK har beslutat att stänga av Jonas Liwing från träning och match tills vidare. Samtidigt kommer Jonas få den hjälp han behöver av klubben.

– Vi har ett arbetsgivaransvar gentemot personen i fråga och det kommer vi ta på fullaste allvar, säger Mats Pernhem.

SSK kommer fortsätta utreda händelsen vidare och vidta lämpliga åtgärder framöver.